Gezondheid in Beeld

Publicaties Amstelland

Hier vindt u de publicaties van de GGD-monitors van jeugd en volwassenen.

Gezondheid jongeren in beeld; Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor 2017-2018.

Jongeren in de regio Amstelland zijn over het algemeen tevreden met hun gezondheid. 83% van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Eén op de acht jongeren heeft overgewicht (13%) en de helft van de jongeren (48%) sport gemiddeld één uur per dag. Een kwart van de jongeren in de regio heeft slaapproblemen. Dit en andere resultaten, blijkt uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2017-2018 van de GGD Amsterdam.

De GGD heeft voor elke gemeente in de regio Amstelland een eigen rapport uitgebracht:

            

In de regio Amstelland is in schooljaar 2017-2018 op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs (VO) in klas 2 en 4 de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ afgenomen. De afname van deze vragenlijst is onderdeel van het preventieve gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg van de GGD. In totaal deden 3540 jongeren uit de regio (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) mee. De informatie die de monitor oplevert, gebruiken de gemeenten onder andere om goed gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid te maken. De monitor gaat in op zaken als depressie, angst en slapen, genotmiddelengebruik, gewicht, voeding en bewegen en tot slot de thuissituatie, gamen en seksualiteit. Hierbij rapporteert de GGD voor elke gemeente op wijkniveau en naar achtergrondkenmerken. 

Jeugd