Gezondheid in Beeld

Welkom op Gezondheid in Beeld

Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de Amsterdammers. Gezondheid in Beeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheid en het welzijn van de bevolking van Amsterdam en Amstelland. Van beleidsmedewerker tot onderzoeker en van schooldirecteur tot burger.

Gezondheid in Beeld bevat gegevens van de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden. Uniek is dat u zelf bepaalt welke informatie u graag wilt zien. U kiest een informatiebron en een onderwerp en alle informatie wordt op het scherm getoond in de vorm van tabellen, kaarten, taartgrafieken, histogrammen en lijndiagrammen.

Wat is er nieuw op Gezondheid in Beeld?

Gezondheid en welbevinden in Amsterdam – Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020
9 september 2021

Hoe gaat het met de gezondheid en het welbevinden van de Amsterdammer? Sinds de coronacrisis houdt deze vraag ons misschien wel meer bezig dan ooit. In deze rapportage leest u hoe het ging met de inwoners van Amsterdam in het najaar van 2020. De cijfers zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 (AGM).

Lees meer
Eenzaamheid onder Amsterdamse jongeren
2 augustus 2021

De aanpak van eenzaamheid is een belangrijk onderwerp in het Coalitieakkoord Amsterdam 2018-2022. Hoe staat het in Amsterdam met de eenzaamheid onder jongeren? Welke jongeren voelen zich vaker eenzaam en welke gezondheidsproblemen hangen daarmee samen? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.

Lees meer
Hoe bewegen en sporten jongeren in Amsterdam?
14 juli 2021

Meer bewegen is één van de doelen van het nationaal preventieakkoord. Hoe staat Amsterdam ervoor wat betreft het bewegen of sporten van jongeren? Welke jongeren zijn actief en waar valt nog veel winst te behalen? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.

Lees meer
Vaccinaties
28 april 2021

Op deze pagina wordt onder andere de vaccinatiegraad op stadsdeel-, gebieds- en wijkniveau over alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gedeeld. Ook worden onderzoeksresultaten gedeeld, en wordt er ingegaan op verschillen tussen groepen Amsterdammers. Vaccineren is niet alleen bedoeld om niet zelf ziek te worden maar ook om mensen te beschermen die (nog) niet gevaccineerd zijn.…

Lees meer
Publicatie Sterk en Zwak in Amsterdam, Jeugd
6 april 2021

Met dit rapport brengen wij de gezondheid, het welzijn en determinanten van de gezondheid van de Amsterdamse jeugd (van 0 tot en met 18 jaar) in beeld van vóór de start van de coronacrisis. Wij hebben voor dit rapport 46 indicatoren over jeugdigen geselecteerd en onderverdeeld in 12 leefdomeinen. Voorbeelden van indicatoren zijn: overgewicht, vaccinatiegraad,…

Lees meer
De nieuwe genotmiddelenmonitor is er!
3 juni 2020

Daalt of stijgt het alcoholgebruik in Amsterdam? Hoeveel jongvolwassenen namen het afgelopen jaar een pilletje? In welke stadsdelen wordt het meest gerookt?  Deze vragen, en vele anderen, worden beantwoord in de nieuwe genotmiddelenmonitor. Deze publicatie combineert vele verschillende databronnen om een beeld te geven van het gebruik van genotmiddelen in Amsterdam. De antwoorden op deze…

Lees meer