Gezondheid in Beeld

Welkom op Gezondheid in Beeld

Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de Amsterdammers. Gezondheid in Beeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheid en het welzijn van de bevolking van Amsterdam en Amstelland. Van beleidsmedewerker tot onderzoeker en van schooldirecteur tot burger.

Gezondheid in Beeld bevat gegevens van de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden. Uniek is dat u zelf bepaalt welke informatie u graag wilt zien. U kiest een informatiebron en een onderwerp en alle informatie wordt op het scherm getoond in de vorm van tabellen, kaarten, taartgrafieken, histogrammen en lijndiagrammen.

Wat is er nieuw op Gezondheid in Beeld?

Vaccinatiecijfers en levensverwachting
26 juni 2019

Nieuw product: Gezondheid op de Kaart. Hier vindt u onder andere de meest recente vaccinatiecijfers op stadsniveau met daarbij een vergelijking met de Nederlandse vaccinatiecijfers. Klik op ‘lijngrafiek’ voor trendlijnen. Ook interessant: (gezonde) levensverwachting. Mannen in stadsdeel Nieuw-west hebben met 80,8 jaar de hoogste levensverwachting. Ze hebben echter een gezonde levensverwachting van 59,7 jaar. Hiernaast…

Lees meer
Nieuwe publicaties Amstelland: Jeugdgezondheidsmonitor 2017-2018.
3 juni 2019

Jongeren in de regio Amstelland zijn over het algemeen tevreden met hun gezondheid. 83% van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Eén op de acht jongeren heeft overgewicht (13%) en de helft van de jongeren (48%) sport gemiddeld één uur per dag. Een kwart…

Lees meer
Hoe gezond is mijn gebied?
29 november 2018

GGD Amsterdam heeft een nieuw digitaal product: het zelf samen te stellen gebiedsprofiel. Met het gebiedsprofiel krijgt u een beeld van de gezondheid en welzijn van de Amsterdamse bevolking per gebied. De cijfers uit het gebiedsprofiel ondersteunen het gebiedsgericht werken en de vorming van de gebiedsagenda. Bent u nieuwsgierig geworden? U vindt het gebiedsprofiel op…

Lees meer
Gezondheid van 13-14 jarigen en 15-16 jarigen

Vergeleken met vorig jaar is het dagelijks drinken van water toegenomen onder Amsterdamse 2de klassers. Ze drinken minder vaak zoete dranken. Het percentage 4de klassers dat ooit alcohol heeft gedronken is gedaald van 42,1 naar 39. Ga naar de databank voor meer cijfers.

Lees meer
Nieuwe publicaties volwassenen (AGM)
22 mei 2018

Nieuwe publicaties over volwassenen in de 7 Amsterdamse stadsdelen en de 5 gemeenten van Amstelland, bijvoorbeeld:  ‘Volwassenen in Amsterdam 2016’ en ‘Volwassenen in Aalsmeer 2016‘. Voor meer publicaties, ga naar verdieping

Lees meer
Publicaties voor u
31 augustus 2017

Nieuwe publicaties: ‘Outcome Monitor Gewicht Jeugd rapport 2017’ en ‘Trends in gewichtsklassen 2012-2015’. Voor meer publicaties, ga naar verdieping

Lees meer
Nieuwste cijfers volwassenen
27 juli 2017

In 2016 telde Amsterdam 10% overmatige drinkers, 8% van de inwoners ervaarde ernstige psychische klachten en 9% van de Amsterdammers was mantelzorger. Het gebruik van harddrugs in vergelijking met 2012 toegenomen. Klik hier voor meer resultaten uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016.

Lees meer
Wijkschattingen
30 april 2017

Wilt u weten hoeveel inwoners in de Jordaan overgewicht hebben? Of hoe vaak eenzaamheid voorkomt in Betondorp? Kijk dan bij de wijkschattingen. Deze zijn berekend op basis van enquêtegegevens en wijkkenmerken. Er zijn gegevens over 12 onderwerpen beschikbaar over het jaar 2012.

Lees meer