Gezondheid in Beeld

Publicaties

Hier vindt u de publicaties van de GGD-monitors van jeugd en volwassenen.

Trends sociaal-emotionele problemen Amsterdamse basisschoolkinderen

Sociaal-emotionele problemen zijn afgenomen bij Amsterdamse kinderen, met uitzondering van hyperactiviteit/aandachtsproblemen bij 10-jarigen. Bij 5-jarigen was de daling het sterkst voor problemen met leeftijdsgenoten. Alleen de trend in gedragsproblemen verschilde tussen jongens en meisjes.

 

 

Trends sociaal-emotionele problemen Amsterdamse tieners

Sociaal-emotionele problemen zijn toegenomen bij Amsterdamse tweedeklassers op het voortgezet onderwijs. Deze stijgende trends van sociaal-emotionele problemen en emotionele problemen gelden alleen voor meisjes. Er zijn duidelijke verschillen tussen opleidingsniveaus.

Jeugd                                                                                       Volwassenen