Gezondheid in Beeld

Publicaties

 

Jongvolwassenen en de coronaperiode 2022

Jongvolwassenen zijn kwetsbaar op het thema mentale gezondheid. Daarnaast vraagt het genotmiddelengebruik in deze groep aandacht. Ook brengt deze factsheet de impact van de coronacrisis op jongvolwassenen in kaart. In de factsheet en het tabellenboek leest u verder over het welzijn, de lichamelijke en mentale gezondheid en het genotmiddelengebruik van Amsterdamse jongvolwassenen (16-25 jaar) en de impact van de coronacrisis. Hiervoor hebben 1.955 Amsterdamse jongvolwassenen een online vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 69.750 jongvolwassenen uit Nederland de vragenlijst ingevuld.