Gezondheid in Beeld

Publicaties

Hier vindt u de publicaties van de GGD-monitors van jeugd en volwassenen.

Sterk en Zwak in Amsterdam 
In welke Amsterdamse gebieden en voor welke leefdomeinen gaat het minder goed met de inwoners? Uit welke leefdomeinen kan een gebied juist kracht putten? Om een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen heeft de GGD, vanuit haar taak om inzicht te geven in de gezondheidssituatie van de bevolking, een nieuw instrument ontwikkeld. Hiermee brengen we verschillende leefdomeinen in kaart die samenhangen met de gezondheid van (met name) de volwassen inwoners in de gebieden van Amsterdam. Waar zien we sterke en zwakke punten?

 

Jeugd                                                                                                             Volwassenen

Trends sociaal-emotionele problemen Amsterdamse basisschoolkinderen            Sterk en Zwak in Amsterdam
Trends sociaal-emotionele problemen Amsterdamse tieners                               Volwassenen in Amsterdam 2016
Trends in gewichtsklassen 2012-2015                                                              Volwassenen in Centrum 2016
Outcome Monitor Gewicht Jeugd rapport 2017                                                  Volwassenen in Noord 2016
Trends in borstvoeding 2009-2015 Jeugd en genotmiddelen 2016                      Volwassenen in Oost 2016
Outcome Monitor Gewicht Jeugd rapport 2016                                                  Volwassenen in Zuid 2016
Outcome Monitor Gewicht Jeugd buurtaanpak 2016                                          Volwassenen in West 2016
Outcome Monitor Gewicht Jeugd bijlagen 2016                                                 Volwassenen in Nieuw-West 2016
Outcome Monitor Gewicht Jeugd 2015                                                             Volwassenen in Zuidoost 2016
Jongeren in Centrum 2013-2014                                                                     Amsterdamse Gezondheidsmonitor volwassenen 2012
Jongeren in Nieuw-West 2013-2014                                                                Kwetsbare groepen 2012
Jongeren in Noord 2013-2014                                                                         Volwassenen in Centrum 2012
Jongeren in Oost 2013-2014                                                                           Volwassenen in Nieuw-West 2012
Jongeren in West 2013-2014                                                                          Volwassenen in Noord 2012
Jongeren in Zuid 2013-2014                                                                           Volwassenen in Oost 2012
Kinderen in Centrum 2013-2014                                                                     Volwassenen in West 2012
Kinderen in Nieuw-West 2013-2014                                                                Volwassenen in Zuid 2012
Kinderen in Noord 2013-2014                                                                         Volwassenen in Zuidoost 2012
Kinderen in Oost 2013-2014
Kinderen in West 2013-2014
Kinderen in Zuid 2013-2014
Kinderen in Zuidoost 2013-2014