Gezondheid in Beeld

Factsheet mantelzorg in Amsterdam 2022

In deze factsheet leest u hoeveel middelbare scholieren uit klas 2 en 4 tot de jonge mantelzorgers gerekend kunnen worden, omdat zij een gezinslid hebben met een ernstige lichamelijke ziekte of beperking, psychische ziekte of verslaving. De jongere hoeft zelf geen zorgverantwoordelijkheid te hebben. Ook leest u hoeveel inwoners van 18 jaar of ouder mantelzorger zijn. Zij geven onbetaalde zorg en ondersteuning aan een naaste die chronisch ziek is of een beperking heeft. Het betreft zorg die minstens 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week wordt verleend.