Gezondheid in Beeld

Nieuwe publicatie: Jongvolwassenen en de coronaperiode 2022

Wat valt het meeste op? Jongvolwassenen zijn kwetsbaar op het thema mentale gezondheid. Daarnaast vraagt het genotmiddelengebruik in deze groep aandacht. Ook brengt deze factsheet de impact van de coronacrisis op jongvolwassenen in kaart.

In de factsheet en het tabellenboek leest u over het welzijn, de lichamelijke en mentale gezondheid en het genotmiddelengebruik van Amsterdamse jongvolwassenen (16-25 jaar) en de impact van de coronacrisis. Hiervoor hebben 1.955 Amsterdamse jongvolwassenen en 945 jongvolwassenen uit Amstelland een online vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 69.750 jongvolwassenen uit Nederland de vragenlijst ingevuld.