Gezondheid in Beeld

Onderzoek naar vaccinatiegraad

Terug naar ‘Vaccinaties’

Aanleiding
In Amsterdam is de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) lager dan in Nederland als geheel. De vaccinatiegraad zegt iets over het percentage van de bevolking dat tegen deze ziekten is gevaccineerd. Het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor bof, mazelen en rodehond (BMR) is dat minimaal 95% van de inwoners gevaccineerd moet zijn. Voor de meeste andere vaccinaties is dat 90%. Deze streefvaccinatiegraad wordt zowel in de stad Amsterdam als landelijk niet gehaald. Vaccineren is bedoeld om zelf niet ziek te worden en anderen te beschermen zodat ziektes en virussen niet verder verspreid kunnen worden. 

Doel
Het doel is om de vaccinatiegraad van Amsterdam en Amstelland fors te verhogen. Met dit onderzoek krijgen we eerst inzicht in de vaccinatiegraad per woonwijk, school en consultatiebureau/Ouder- en kindteam (OKT). Op basis van de resultaten worden interventies ingezet en waar nodig meer onderzoeksactiviteiten in gang gezet.

Methode
Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn vaccinatiegegevens van 0-16 jarigen in Amsterdam en Amstelland opgevraagd uit het landelijke registratiesysteem. Sociaal-demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, etnische afkomst, opleidingsniveau en woonwijk) zijn bekend bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze gegevens zijn gekoppeld via een Trusted Third Party (ZorgTTP uit Houten). Die zorgt ervoor dat er geen persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Het onderzoek betreft ongeveer 165.000 kinderen/jeugdigen, geboren tussen 1 januari 2003 en 1 september 2019.

Resultaten
Samenvatting van de cijfers
Vaccinatiegraad naar stadsdeel, gebied en wijk
Vaccinatiegraad naar migratieachtergrond
Welke meiden nemen de HPVvaccinatie minder vaak?