Gezondheid in Beeld

Vaccinaties

Vaccineren is niet alleen bedoeld om niet zelf ziek te worden maar ook om mensen te beschermen die (nog) niet gevaccineerd zijn. Omdat ze te jong zijn of omdat zij een onderliggende aandoening hebben. Het succes van een vaccin staat of valt bij het aantal mensen dat zich daadwerkelijk laat vaccineren.

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert jaarlijks over hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad) in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Het RIVM rapporteert jaarlijks over de vaccinatiegraad op gemeenteniveau. Vanaf 2021 beschikt Amsterdam ook over vaccinatiecijfers op wijkniveau.

Op deze pagina vindt U onder andere de vaccinatiegraad op stadsdeel-, gebieds- en wijkniveau van alle vaccinaties van het RVP. Ook presenteert de GGD Amsterdam onderzoeksresultaten, en worden verschillen tussen groepen Amsterdammers inzichtelijk gemaakt.

Welk percentage van de Amsterdamse jeugd is gevaccineerd?
Vaccinatiegraad naar stadsdeel, gebied en wijk
Vaccinatiegraad naar migratieachtergrond

Factsheets en artikelen

Factsheet: Redenen om niet te vaccineren in Amsterdam en Amstelland

Artikel: Redenen om niet te vaccineren in Amsterdam en Amstelland

Actieplan verhogen vaccinatiegraad Amsterdam

Verhalen over vaccineren van de Jeugdgezondheidszorg

Onderzoek
Vaccinatiegraad: welke groepen vaccineren niet/minder vaak?
Vaccinatiebereidheid: waarom vaccineren bepaalde groepen niet/minder vaak?
Toelichting en verantwoording

In de media
Op 8 april 2021 hebben Amsterdamse en landelijke media aandacht gegeven aan de vaccinatieaanpak van de GGD Amsterdam.
Parool, 8 april 2021: Vaccinatiegraad vooral in Nieuw-West zorgelijk laag.
nu.nl, AT5, nhnieuws,
8 april 2021: Amsterdam wil in gesprek met ouders die kinderen niet laten vaccineren