Gezondheid in Beeld

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid

Terug naar ‘Vaccinaties’

Aanleiding
In Amsterdam is de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) lager dan in Nederland als geheel. De vaccinatiegraad zegt iets over het percentage van de bevolking dat tegen deze ziekten is gevaccineerd. Het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor bof, mazelen en rodehond (BMR) is dat minimaal 95% van de inwoners gevaccineerd moet zijn. Voor de meeste andere vaccinaties is dat 90%. Deze streefvaccinatiegraad wordt zowel in de stad Amsterdam als landelijk niet gehaald. Vaccineren is bedoeld om zelf niet ziek te worden en anderen te beschermen zodat ziektes en virussen niet verder verspreid kunnen worden.

Doel
Inzicht te krijgen in de beweegredenen van ouders om hun kind, en van jongeren om zichzelf niet te laten vaccineren.

Methode
De onderzoeksdoelgroep bestond uit ouders die hun 9‑jarige kind in 2019 niet lieten vaccineren tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-2) en jongeren die zichzelf niet lieten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) in 2019 en meningokokkenACWY (MenACWY) in 2018 of 2019. Zij zijn door de GGD per post benaderd. Via een papieren vragenlijst werd gevraagd naar de redenen waarom ze hun kind of zichzelf niet hebben laten vaccineren. Bij MenACWY was ook een digitale vragenlijst beschikbaar voor jongeren die 16 jaar of ouder waren. Ook is gevraagd naar suggesties voor de GGD om de deelname aan vaccinaties te verhogen.

Resultaten
De resultaten vindt u hier.