Gezondheid in Beeld

Statistische toetsing van de gebiedsprofielen

Voor de statistische toetsing van de gebiedsprofielen gebruik gemaakt van de WinCross-methode van The Analytical Group. Per onderwerp worden steeds 2 cijfers vergeleken. Het verschil tussen het gebiedscijfer en het stadsdeelcijfer (zonder het gebied) is getoetst en het verschil tussen het gebiedscijfer en het stadscijfer (zonder het gebied) is getoetst. Voor de statistische toetsing van verschillen in cijfers in andere publicaties van GGD Amsterdam worden andere methodes gebruikt. Er kunnen verschillen tussen de verschillende methoden bestaan.