Gezondheid in Beeld

Publicatie Sterk en Zwak in Amsterdam, Jeugd

Met dit rapport brengen wij de gezondheid, het welzijn en determinanten van de gezondheid van de Amsterdamse jeugd (van 0 tot en met 18 jaar) in beeld van vóór de start van de coronacrisis. Wij hebben voor dit rapport 46 indicatoren over jeugdigen geselecteerd en onderverdeeld in 12 leefdomeinen. Voorbeelden van indicatoren zijn: overgewicht, vaccinatiegraad, alcoholgebruik, huiselijk geweld, huisvesting, kindvriendelijke buurt, lidmaatschap van een (sport)vereniging, basisschooladvies, eenzaamheid en Halt verwijzingen. De kleurcodes (van donkergroen tot rood) geven een helder beeld van de verschillen (de sterke en zwakke punten) tussen en binnen de Amsterdamse gebieden en stadsdelen.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
De problematiek verschilt sterk per gebied en per stadsdeel. Het meest in het oog springend is de rode eindscore (‘zwak’) voor Bijlmer-Centrum. Op vrijwel alle leefdomeinen scoort Bijlmer-Centrum relatief ongunstig, met uitzondering van het domein Ongezonde Leefgewoonten, waar het middelengebruik wordt gepresenteerd. In twee van de drie gebieden met een donkergroene eindscore (‘sterk’), Oud-Zuid en Watergraafsmeer, is dit juist andersom: deze gebieden scoren op vrijwel alle leefdomeinen relatief gunstig, behalve voor Ongezonde Leefgewoonten. U vindt de publicatie hier.