Gezondheid in Beeld

Vaccinaties

Op deze pagina wordt onder andere de vaccinatiegraad op stadsdeel-, gebieds- en wijkniveau over alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gedeeld. Ook worden onderzoeksresultaten gedeeld, en wordt er ingegaan op verschillen tussen groepen Amsterdammers. Vaccineren is niet alleen bedoeld om niet zelf ziek te worden maar ook om mensen te beschermen die (nog) niet gevaccineerd zijn. In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert jaarlijks over hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad) in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen.