Gezondheid in Beeld

Meetinstrumenten

Jeugdvragenlijsten
Bij de keuze van de meetinstrumenten wordt aangesloten bij de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en (waar mogelijk) bij de standaarden van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gevalideerde vragen(lijsten). De belangrijkste onderwerpen in de oudervragenlijsten zijn de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid en het eet- en beweeggedrag van het kind. De belangrijkste onderwerpen in Jij en je gezondheid zijn de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid, het eet- en beweeggedrag, het genotmiddelengebruik (roken, alcohol en drugs), de seksuele ontwikkeling en de school(beleving) van de jongeren. Uit het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg worden lengte, gewicht en zuigelingenvoeding opgevraagd.

Terug in de tijd jeugdvragenlijsten

Volwassenen vragenlijsten
Vragenlijsten 2016

Vragenlijsten 2012