Gezondheid in Beeld

Gezondheid van 13-14 jarigen en 15-16 jarigen

Vergeleken met vorig jaar is het dagelijks drinken van water toegenomen onder Amsterdamse 2de klassers. Ze drinken minder vaak zoete dranken. Het percentage 4de klassers dat ooit alcohol heeft gedronken is gedaald van 42,1 naar 39. Ga naar de databank voor meer cijfers.