Gezondheid in Beeld

Factsheet mantelzorg in Amsterdam 2022

In deze factsheet leest u hoeveel middelbare scholieren uit klas 2 en 4 tot de jonge mantelzorgers gerekend kunnen worden, omdat zij een gezinslid hebben met een ernstige lichamelijke ziekte of beperking, psychische ziekte of verslaving. De jongere hoeft zelf geen zorgverantwoordelijkheid te hebben. Ook leest u hoeveel inwoners van 18 jaar of ouder mantelzorger…

De Coronamonitor jeugd is er!

Wat valt het meeste op bij jongeren (13-16 jaar)? Driekwart van de jongeren in Amsterdam voelt zich meestal gelukkig, een kwart niet. Drie op de tien jongeren heeft psychische klachten. Eén op de vijf jongere heeft nog last van gebeurtenissen die hij/zij heeft meegemaakt tijdens de coronaperiode.Wat hebben jongeren (13-16 jaar) meegemaakt tijdens de coronaperiode?…

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 gepubliceerd in de regio Amstelland gemeenten: mentale gezondheid verslechterd, minder rokers, overgewicht onveranderd hoog

Onlangs zijn in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de factsheets ‘Gezondheid en Welbevinden in ….’ gepubliceerd waarin de resultaten zijn beschreven van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020. In alle regiogemeenten zien we een ongunstige trend voor de mentale gezondheid; we zien een toename van psychische klachten en mensen voelen zich vaker eenzaam. In…

Factsheet roken in Amsterdam 2021

In deze factsheet leest u hoe Amsterdam ervoor staat: hoeveel jongeren en volwassenen in Amsterdam roken er nog en hoeveel rookvrije plekken zijn er gerealiseerd?

Eenzaamheid onder Amsterdamse jongeren

De aanpak van eenzaamheid is een belangrijk onderwerp in het Coalitieakkoord Amsterdam 2018-2022. Hoe staat het in Amsterdam met de eenzaamheid onder jongeren? Welke jongeren voelen zich vaker eenzaam en welke gezondheidsproblemen hangen daarmee samen? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.