Gezondheid in Beeld

Nieuwe publicatie: Jongvolwassenen en de coronaperiode 2022

Wat valt het meeste op? Jongvolwassenen zijn kwetsbaar op het thema mentale gezondheid. Daarnaast vraagt het genotmiddelengebruik in deze groep aandacht. Ook brengt deze factsheet de impact van de coronacrisis op jongvolwassenen in kaart. In de factsheet en het tabellenboek leest u over het welzijn, de lichamelijke en mentale gezondheid en het genotmiddelengebruik van Amsterdamse…

Wat is de impact van corona op Amsterdamse jongeren en hoe is hun mentale gezondheid?

Wat is de invloed van corona op jongeren in Amsterdam en in de verschillende stadsdelen? En hoe gaat het najaar 2021 met de mentale gezondheid van verschillende groepen jongeren in de stad en de stadsdelen? U vindt de antwoorden op bovenstaande vragen in deze factsheet. De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Corona…

Factsheet gezondheid en welzijn onder jongeren en jongvolwassenen 2021

Deze factsheet geeft informatie over het welzijn, de lichamelijke en mentale gezondheid en het genotmiddelengebruik van jongeren en jongvolwassenen uit de regio Amsterdam-Amstelland en de impact van de coronacrisis hierop. De cijfers zijn gebaseerd op de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (2021) van Amsterdam en de Jongvolwassenenmonitor (2021) van de regio Amsterdam-Amstelland.

Factsheet mantelzorg in Amsterdam 2022

In deze factsheet leest u hoeveel middelbare scholieren uit klas 2 en 4 tot de jonge mantelzorgers gerekend kunnen worden, omdat zij een gezinslid hebben met een ernstige lichamelijke ziekte of beperking, psychische ziekte of verslaving. De jongere hoeft zelf geen zorgverantwoordelijkheid te hebben. Ook leest u hoeveel inwoners van 18 jaar of ouder mantelzorger…

De Coronamonitor jeugd 2021 is er!

Wat valt het meeste op bij jongeren (13-16 jaar)? Driekwart van de jongeren in Amsterdam voelt zich meestal gelukkig, een kwart niet. Drie op de tien jongeren heeft psychische klachten. Eén op de vijf jongere heeft nog last van gebeurtenissen die hij/zij heeft meegemaakt tijdens de coronaperiode.Wat hebben jongeren (13-16 jaar) meegemaakt tijdens de coronaperiode?…