Gezondheid in Beeld

Factsheet gezondheid en leefomgeving in Amsterdam 2020

Veel factoren in onze leefomgeving hebben invloed op de gezondheid. De gemeente vindt het ontwikkelen van een gezonde stad belangrijk. Daarom is gezondheid een vast onderdeel in de belangenafweging in ruimtelijk beleid. In deze rapportage leest u hoe de inwoners van Amsterdam zelf hun leefomgeving beoordelen.