Gezondheid in Beeld

Disclaimer

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. GGD Amsterdam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. GGD Amsterdam kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

GGD Amsterdam wil benadrukken dat hij niet aansprakelijk is voor conclusies die u als gebruiker verbindt aan de gepresenteerde informatie op de databank. Zo kan een eventuele toe- of afname van een gezondheidsprobleem ook het gevolg zijn van verschillen in werkwijzen en meetinstrumenten over de tijd. Voor de statistische toetsing van de gebiedsprofielen gebruik gemaakt van de WinCross-methode van The Analytical Group. Per onderwerp worden steeds 2 cijfers vergeleken. Het verschil tussen het gebiedscijfer en het stadsdeelcijfer (zonder het gebied) is getoetst en het verschil tussen het gebiedscijfer en het stadscijfer (zonder het gebied) is getoetst. Voor de statistische toetsing van verschillen in cijfers in andere publicaties van GGD Amsterdam worden andere methodes gebruikt. Er kunnen verschillen tussen de verschillende methoden bestaan. Verder zijn door afrondingsfouten kleine verschillen mogelijk tussen de cijfers op deze website en de cijfers in rapportages van GGD Amsterdam.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de gepresenteerde cijfers? Dan kunt u ons via e-mail benaderen: gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl.