Gezondheid in Beeld

Wat is Gezondheid in Beeld?

Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdammers en inwoners in de regio Amstelland. Gezondheid in Beeld bevat gegevens van de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden. U kiest een thema en een leeftijd en de informatie wordt op het scherm getoond in de vorm van een kaart, tabel, taartgrafiek, histogram en lijndiagram. Dit geeft u een snel antwoord op vragen als:

  • in welke Amsterdamse wijk komt de vaakst ernstige eenzaamheid voor?
  • wat is het percentage kinderen met overgewicht?
  • wat is het percentage seksueel actieve jongeren naar etnische herkomst?
  • wat is het percentage rokers inde gemeenten in de regio Amstelland?

Voor wie?
Gezondheid in Beeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheid en het welzijn van de bevolking van het werkgebied van de GGD Amsterdam. Van beleidsmedewerker tot onderzoeker en van schooldirecteur tot burger.

Nieuwsgierig? Ga naar de cijfers!

Wat is Gezondheid op de Kaart?
Gezondheid op de Kaart is een aanvulling op Gezondheid in Beeld. U vindt hier cijfers op wijkniveau over onderwerpen zoals ‘psychische klachten’ van Amsterdammers van 18 jaar en ouder. De wijkcijfers zijn schattingen op basis van enquêtegegevens uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020, bevolkingssamenstelling en wijkkenmerken. Ook interessant: de meest recente vaccinatiecijfers van het RIVM op stadsniveau.

Meer informatie
Afdeling Gezond leven
Telefoon: (020) 555 5495
E-mail: gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl