Gezondheid in Beeld

Eenzaamheid onder Amsterdamse jongeren

De aanpak van eenzaamheid is een belangrijk onderwerp in het Coalitieakkoord Amsterdam 2018-2022. Hoe staat het in Amsterdam met de eenzaamheid onder jongeren? Welke jongeren voelen zich vaker eenzaam en welke gezondheidsproblemen hangen daarmee samen? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.