Gezondheid in Beeld

Hoe bewegen en sporten jongeren in Amsterdam?

Meer bewegen is één van de doelen van het nationaal preventieakkoord. Hoe staat Amsterdam ervoor wat betreft het bewegen of sporten van jongeren? Welke jongeren zijn actief en waar valt nog veel winst te behalen? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.