Gezondheid in Beeld

Vaccinaties

Op deze pagina wordt onder andere de vaccinatiegraad op stadsdeel-, gebieds- en wijkniveau over alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gedeeld. Ook worden onderzoeksresultaten gedeeld, en wordt er ingegaan op verschillen tussen groepen Amsterdammers. Vaccineren is niet alleen bedoeld om niet zelf ziek te worden maar ook om mensen te beschermen die (nog) niet gevaccineerd zijn.…

Publicatie Sterk en Zwak in Amsterdam, Jeugd

Met dit rapport brengen wij de gezondheid, het welzijn en determinanten van de gezondheid van de Amsterdamse jeugd (van 0 tot en met 18 jaar) in beeld van vóór de start van de coronacrisis. Wij hebben voor dit rapport 46 indicatoren over jeugdigen geselecteerd en onderverdeeld in 12 leefdomeinen. Voorbeelden van indicatoren zijn: overgewicht, vaccinatiegraad,…